Sinds 2003 werkzaam als coach, adviseur en (NLP) trainer voor particulieren, bedrijven, opleidingsinstituten en organisaties. 

Als NLP  trainer ben ik verbonden geweest aan de AVPL (Academie voor Psychologica) voor de opleidingen NLP (Master) Practitioner, NLP (Master) Coach en heb ik deel uitgemaakt van de examencommissie voor de trainersopleiding. 

NVNLP
Bestuurslid Ned. Vereniging voor NLP  NV NLP 

Trainer / coach opleidingen
Trainer / coach - TCF Trainers Academie.
Int. gecertificeerd NLP trainer - Instituut Arcturus.    
NLP Counseling - Ned. Academie voor Psychotherapie.

Aanvullende trainingen op gebied van intimiteit, lichaamsbewustzijn, provocatief coachen, systemisch werk, traumaverwerking, verhalen en metaforen.

 

 CRKBO Docent